GEOSECMA Grundkurs


Under kursen går vi igenom grunderna i ArcGIS Desktop. Vi har bland annat en genomgång av verktyg för att skapa och hantera geografiska data, visa data i kartor på olika sätt samt hur du kan kombinera och analysera data för att upptäcka mönster och samband. I nästa delmoment av kursen fokuserar vi på redigeringsmöjligheterna som finns i ArcGIS Desktop, bland annat hantering av objektmallar och en genomgång av ett flertal olika redigeringsverktyg. Som avslutning på kursen går vi igenom grunderna som behövs för att använda en GEOSECMA webbapplikation. Vi kikar på basfunktioner såsom navigering i kartan, sök och informationshantering. Dessa funktioner är gemensamma för alla GEOSECMA webbapplikationer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som ska använda GEOSECMA, och är även en förutsättning för flera av våra andra kurser.

Förkunskaper

Grundkunskap i Windows samt god datorvana.

Utbildning

Kontakt for utbildning

Innehåll

 • Olika verktyg i Desktopmiljön, t.ex. GEOSECMAs verktygsfält
 • Lagerhantering, symbolsättning och etikettering
 • Utforska och redigera geografisk data
 • Analysera och ta fram statistisk
 • Skapa layouter för presentation av geografisk data
 • 3-dagars-kurs innebär att vi även går igenom GEOSECMA Webb

Kommande kurser (distans)

 • 1-2 feb.
 • 1-2 mars
 • 5-6 april
 • 3-4 maj
 • 31 maj-1juni

Hålltider

Start 08:30
Paus 09:30-10:00
Lunch 12:00-13:00
Paus 14:30-15:00
Avslutning 16:00-16:30

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


Pris

6300 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning

kursöversikt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.