GEOSECMA Karta


Denna två dagars kurs i karta ger en grundläggande utbildning i hur GEOSECMA Karta kan användas för att skapa och ajourhålla kommunens karta. Kursen går igenom flödet från fält till färdig karta, t.ex. verktyg som kan användas för att förbättra datakvaliteten i kartan och leverera ABT-data. Kursen går även igenom hur en utskriftslayout för en karta skapas.

Målgrupp

Personal som ska bygga upp och/eller administrera kartan i GEOSECMA.

Förkunskaper

Genomförd grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS.

Utbildning

Kontakt for utbildning

Innehåll

  • Skapa och redigera kartor
  • Importera mätdata
  • Ställa in datakvalitet
  • Använda geometriverktyg
  • Exportera till ABT
  • Skapa en utskriftslayout

Kommande kurser (distans)

Karta 11.1 

  • 9-10 april   
  • 17-18 juni 

Ursprunglig kurs i GEOSECMA Karta anordnas på begäran


Hålltider

Start 08:30

Paus 09:30-10:00

Lunch 12:00-13:00

Paus 14:30-15:00

Avslutning 16:00-16:30

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


Pris

6900 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning

kursöversikt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.