GEOSECMA Ledning VA


Kursen ger en grundläggande utbildning i hur VA-objekt hanteras. Kursen går igenom hur en ledningsdatabas som bland annat innehåller ledningar, noder, serviser och anordningar byggs upp och underhålls i desktopmiljö och genom webben. Kursen går även igenom de kraftfulla statistik- och analysverktyg, till exempel Ventilsök, som tillhandahålls i modulen.

Målgrupp

Personal som ska bygga upp och/eller administrera en VA-databas i GEOSECMA.

Förkunskaper

Genomförd grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS

Utbildning

Kontakt for utbildning

Innehåll

  • Skapa VA-objekt i ArcMap
  • Redigera VA-objekt i ArcMap och i webbapplikationen
  • Ta fram statistik med hjälp av statistikverktygen
  • Genomföra analyser för att till exempel hitta bakfall
  • Göra ventilsökningar och skapa utskick till fastighetsägare längs med ledningen   
  • Skapa ledningsprofiler

Kommande kurser (distans)

Kurs i GEOSECMA Ledning VA anordnas på begäran

Hålltider

Start 08:30
Paus 09:30-10:00
Lunch 12:00-13:00
Paus 14:30-15:00
Avslutning 16:00-16:30

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


Pris

6900 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning

kursöversikt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.