GEOSECMA Park och grönyta


Kursen ger en grundläggande utbildning i hur GEOSECMA Park och grönyta stöder parkverksamheten. Kursen går igenom hur man lägger upp och underhåller objekt i GEOSECMA for ArcGIS. Vi går igenom hur man via webbgränssnitt kan hantera nyckeltal och skötselinstruktioner samt hur man arbetar med anmärkningar och åtgärder. Vi tittar även på funktioner för planering och uppföljning av verksamheten. Kursen går även igenom lekplatsbesiktning och trädinventering samt på hur funktionerna hanteras mobilt.

Målgrupp

Utbildning riktar sig till personer som ansvarar för planering av verksamheten för park och grönytor samt personal som arbetar med driften av den samma.

Förkunskaper

Genomförd grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS

Utbildning

Kontakt for utbildning

Innehåll

  • Skapa och ändra parkobjekt
  • Registrera och redigera anmärkningar och åtgärder
  • Kontrollmallar för lekplatsbesiktningar och hur dessa utförs
  • Trädinventering
  • Rapporter

Kommande kurser (distans)

  • 13-14 februari
  • 7-8 maj

Hålltider

Start 08:30
Paus 09:30-10:00
Lunch 12:00-13:00
Paus 14:30-15:00
Avslutning 16:00-16:30

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


Pris

6900 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning

kursöversikt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.