GEOSECMA Trafik


Under en dag går vi igenom hur trafikföreskrifter skapas och hanteras i GEOSECMA Trafik. Under kursdagen går kursledaren igenom flödet för att skapa en föreskrift, bland annat vilken information som ska fyllas i och hur det går till att koppla föreskriften till en eller flera väglänkar. 

Kursen tar även upp de sökmöjligheter som finns och hur du kan kan skapa överblick över föreskrifterna med hjälp av egenanpassade så kallade dashboards och widgets. Dessutom går vi igenom hur publicering till Transportstyrelsens RDT går till.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal som handlägger och skapar trafikföreskrifter.

Förkunskaper

Krävs inga förkunskaper.

Utbildning

Kontakt for utbildning

Innehåll

  • Registrera och redigera trafikföreskrifter
  • Söka och hitta trafikföreskrifter utifrån olika sökrutiner
  • Söka i karta för att hitta specifika föreskrifter på olika platser, användbart vid t.ex. inventering
  • Skapa egen dashboard och egna widgets för en god överblick över förskriftshanteringen
  • Valideringen av trafikföreskrifter utifrån myndighetskrav
  • Publicera till RDT

Kommande kurser (distans)


Hålltider

Start 08:30
Paus 09:30-10:00
Lunch 12:00-13:00
Paus 14:30-15:00
Avslutning 16:00-16:30

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 4 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning i direkt anslutning till kurstillfället, eller efter några veckor, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


Pris

6900 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.