Så bidrar GEOSECMA for ArcGIS

Med GEOSECMA for ArcGIS och dess stöd för en digital detaljplaneprocess får våra kunder, förutom det självklara grundstödet för alla delarna i detaljplaneprocessen, även en kreativ grund och ett framtidsförberett system. Ett system som hjälper er att omsätta framtidsspaning och vision till praktisk verklighet.

Vy över Helsingborg stad

Standard möjliggör digital samverkan

Detaljplaner gjorda i GEOSECMA for ArcGIS konstrueras på ett sådant sätt att resultatet kan utbytas från en maskin till en annan eller mellan människor. Det vanligaste exemplet är nog att informationen skickas till andra aktörer under detaljplaneprocessen. Det är möjligt därför att vår lösning stödjer svensk standard. Standarden innebär att detaljplaner och planbestämmelser kan utbytas mellan GEOSECMA for ArcGIS och externa aktörer, såsom konsulter, Lantmäteriet eller Länsstyrelsen, under hela detaljplaneprocessen.

Digital medborgardialog

Använd levande kartberättelser och 3D för att presentera planförslagen på ett mer upplevelsebaserat sätt på kommunens hemsida. Det finns stöd för att samla in sakägarnas synpunkter och allmänna kommentarer digitalt, vilket möjliggör ökad interaktion. Synpunkterna kan även kopplas ihop med kommunens ärendehanteringssystem. En del av våra kunder ligger redan i framkant och har tagit hjälp av AR/VR i sin medborgardialog.


Modern hightech hus

Gemensam lägesbild i detaljplaneportal

I en detaljplaneportal samlas all intern och extern information under detaljplaneprocessen. Det är möjligt tack vare att vi kan knyta samman data från kommunala verksamheter till en kommungeografisk samarbetsplattform där det geografiska läget och kartan är gemensamma nämnare. Här hittar du VA-ledningar, gator, fastighetsdata, grönytor, lekplatser, trafikföreskrifter, belysningsstolpar, befolkningsuppgifter, fastighetsinformation och information från externa parter. Resultatet? Minskade ledtider. Du behöver inte leta efter data. Du kan vara säker på att data är aktuell. Och du slipper tillhandahålla den till den som efterfrågar. Andra kan själva få fram den information som önskas.


Kommunikation maskin till maskin

Vad betyder det förresten när vi säger att information kan utbytas från maskin till maskin? Jo, data kan ju vara intressant att skicka till andra enheter än en traditionell dator. Ett exempel är drönare, som börjar bli allt vanligare som inmätningsmetod. Ett annat exempel är AR eller så kallad förstärkt verklighet. AR innebär att verkligheten kombineras med digital information, exempelvis för att visualisera för medborgaren hur det nya kvarteret kommer att se ut.

drönare över fält

Planbestämmelsedatabas

I vår planbestämmelsedatabas samlas resultatet av de konstruerade planerna. Det innebär att alla planbestämmelser samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden. Därmed blir det möjligt att visualisera i kartan, och få tillförlitliga uppgifter, om vad som gäller över hela tätorten. Allt tillgängligt på ett och samma ställe. Dessutom är Planbestämmelsedatabasen grunden för att kunna skapa e-tjänster såsom bygglovsansökan och att besvara vilka bestämmelser som gäller på en fastighet eller var man får bygga.

Dagens vision är morgondagens verklighet

Oavsett om det är praktiskt möjligt idag eller en visionär tanke inför morgondagen så är det viktigt för oss att våra kunder har ett framtidsförberett system, som är redo att möta både existerande och nya möjligheter.

LÄS MER OM VÅRT PROGRAMVARUSTÖD FÖR DETALJPLANERING


Vill du veta mer?

Nyfiken på att få veta mer om hur GEOSECMA for ArcGIS ger möjlighet till en samordnad och digital samhällsbyggnads- samt detaljplaneprocess? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.