Snabbguide Datadriven digital tvilling

Varför behöver en kommun och dess verksamheter en digital tvilling? Och vad krävs för att skapa en spegelbild av staden?

Ta del av snabbguiden på vår hemsida där vi beskriver:

  • Vad är en datadriven digital tvilling
  • Värdefulla effekter som hållbar samhällsplanering, smarta beslut och aktivt medborgarskap
  • 5 steg för att skapa en datadriven digital tvilling

Läs mer


Välj rätt IT-stöd för digitala detaljplaner!

Arbetar du med detaljplaner? Då känner du förstås redan till att kommuner måste leverera detaljplaner digitalt till Lantmäteriets nya nationella plattform från och med den 1 januari 2022.

Vad är viktigt att tänka på i valet av IT-verktyg för en digital planprocess? För planprocessen inkluderar ju mer än bara detaljplaner. Vi har summerat fem faktorer, baserat på vår fyrtioåriga erfarenhet inom området, som vi rekommenderar er att ta hänsyn till. Vi vet också att dessa aspekter är väldigt uppskattade av de 120 kommuner som använder GEOSECMA for ArcGIS som sitt stöd i planprocessen.

Läs artikel


7 tips - Så blir din kommun redo inför leverans av detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform!

Den 1 januari 2022 måste Sveriges kommuner börja leverera detaljplaner digitalt till Lantmäteriets nya nationella geodataplattform. Vi hjälper er att reda ut vad som är viktigt att tänka på! Dessutom får du relevanta länktips till myndighetens rekommendationer.

Läs artikel

promenadstråk

Staden som digital tvilling

Behöver staden en digital tvilling? Vi summerar 3 effekter med att skapa en tredimensionell kopia av staden. Dessutom får du en inblick i de spännande projekt som bedrivs av Göteborg, Karlskrona och Chalmers.

Läs artikel

internet of things

Fem fördelar med nationella registerkartan

Varför ska formatet Registerkarte-GML användas för kommunikation kring nationella registerkartan? Vi presenterar 5 fördelar. 

Läs artikel


Simulera staden med drönare, VR, 3D innan den byggs - revolution i detaljplaneprocessen?

Hur kan 3D-modeller, AR, VR, drönare skapa nytta för såväl kommunen som medborgaren? Vi guidar dig igenom den nya tekniken och ger exempel på hur ny teknik hjälper oss att förstå en värld som ännu inte finns. Dessutom har vi intervjuat Karlskrona kommun kring deras arbete med 3D-modell av staden. 

Läs artikel

drönare över fält

IoT i kommunal verksamhet – utmaningar och hur man kommer igång?

Det är endast fantasin som sätter gränser för hur kommuner och kommunala bolag kan dra nytta av sensorer och Internet of things. Nyttan är uppenbar, många är i startgroparna men få kommuner tillämpar den nya tekniken i större utsträckning. Vad beror det på? Hur ser utmaningarna ut? Vad är viktigt att tänka på för att komma igång?

Läs artikel

Internet of Things och sensorer

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.