Framtidsspaning för digital detaljplaneprocess

Hur ser trender och förväntningar ut för dig som arbetar med detaljplaneprocessen? Vi vet redan att digitalisering, myndighetskrav och standardisering innebär ökade krav. Men andra sidan av myntet är ju faktiskt ökade möjligheter! Hur väl förberedd är din organisation på att möta framtidens detaljplanering? Och hur fungerar GEOSECMA for ArcGIS som stöd för en digital detaljplaneprocess?

helsingborg, hamn

Digital dialog

Exploatörer, myndigheter och privatpersoner. Alla förväntar sig att information finns tillgänglig digitalt. För dig som arbetar inom samhällsbyggnadssidan betyder det inte bara en förväntan att förmedla digital information internt eller till allmänhet och andra aktörer. Alla parter ska också kunna svara digitalt.

Kunden i fokus

Kommunen förväntas alltid sätta kunden i fokus. Oavsett om kunden är kollegan i en annan förvaltning, medborgaren, myndigheten eller exploatören.


tjej med vr-glasögon

Aktivt medborgarskap

Dagens, och framför allt, morgondagens medborgare tar engagemang till helt nya nivåer. De vill se hur nybyggnation ser ut i 3D-modeller för att kunna göra sin egen bedömning. De vill använda AR och VR (förstärkt och virtuell verklighet) för att förstå hur den nya detaljplanen påverkar befintlig stadsmiljö. De vill inte bara vara passiva mottagare utan föra en digital dialog.


Hållbar stadsutveckling

Hållbara städer och tillgängliga stadsmiljöer. Stadens om- och utbyggnad ska erbjuda alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Det ska ske genom en helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar som bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.

järnvägsstation karlstad

liten stad vid havet

Från vision till verklighet

GEOSECMA for ArcGIS och dess stöd för en digital detaljplaneprocess får våra kunder, förutom det självklara grundstödet för alla delarna i detaljplaneprocessen, även en kreativ grund och ett framtidsförberett system. Ett system som hjälper er att omsätta framtidsspaning och vision till praktisk verklighet.

LÄS MER


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.