Så bidrar GEOSECMA for ArcGIS

Med GEOSECMA for ArcGIS får ni en framtidssäker lösning som samlar all geografisk information på en plats i organisationen. Det innebär en konsolidering av både övergripande system och verksamhetssystem. Information blir enkel att hitta - oavsett om det handlar om egna data, öppna data eller myndighetsdata. Dessutom blir den geografiska informationen tillgänglig, läsbar och nåbar för alla, eftersom den inte lagras i stuprör och olika format. Resultatet blir aktuell information, digitalt flöde och att kommunens medarbetare själva kan ta fram kartor och verktyg som behövs. GEOSECMA for ArcGIS gör att du som kommunens GIS-samordnare kan frigöra tid från systemförvaltning och istället ägna dig åt verksamhetsutveckling.

flygfoto samhälle

Kommungeografisk samarbetsplattform

Med GEOSECMA for ArcGIS kan våra användare fatta beslut snabbare och med större tillförlitlighet tack vare en strategisk förvaltning av geografisk information. Med det geografiska läget och kartan som gemensamma nämnare kan du med vår lösning knyta samman alla kunskapsområden i den kommunala världen till en kommungeografisk samarbetsplattform. Det kan liknas vid ett intranät där all information som rör kommunens verksamhet samlas. Dels kommunens egna data: vägnät, fastighetsdata, detaljplaner, ledningsnät och all annan information från verksamheten. Men också statistik, prognoser och annan omvärldsinformation som ger bättre underlag för kommunens strategiska beslut.

Automatisering effektiviserar

En utgångspunkt för korrekta beslut är att allt underlagsmaterial är av rätt kvalitet och med rätt aktualitet. Därför stödjer GEOSECMA for ArcGIS att information lagras och hanteras sammanhållet. Eftersom en så hög andel av den kommunala informationen innehåller en geografisk komponent blir kartan och dess information en naturlig del av beslutsfattandet. Genom att vi tillhandahåller geografisk information på detta sätt och med en hög automationsgrad möjliggör det för kommunens chefer och medarbetare att själva ta del av kommunens informationsflöde via olika verktyg och enheter på daglig basis. Kommuner som har anammat ett samordnat arbetssätt och lyckas sprida geografisk information på bred front kan uppnå stora samordningsvinster. Dessa kommuner kännetecknas av att medarbetare från olika verksamhetsområden kan se varandras information och dra nytta av kunskap och erfarenheter.


flygfoto stockholm väg bil cykel

Fokus på verksamhetsutveckling

I din roll som GIS-samordnare eller GIS-strateg ansvarar du för kommunens tillgänglighet till geografisk information. Med det följer ett ansvar att också hantera en bredd av frågeställningar. Nyckeln till framgång är därför en kommungeografisk samarbetsplattform som också möjliggör att informationen kan automatiseras i största möjliga utsträckning. Därmed kan också förvaltning och ajourföring av informationen skötas ute i verksamheterna. Tack vare att GEOSECMA for ArcGIS stödjer detta så kan värdefull GIS-kompetens istället användas till att verksamhetsutveckla organisationen och på så sätt skapa tydliga och mätbara effekter i verksamheterna.


Från vision till praktisk nytta

Nyfiken på att få veta mer om hur GEOSECMA for ArcGIS fungerar som en framtidssäker lösning som samlar all geografisk information på en plats i organisationen? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.