Var finns störst risk för vattenläckor i din kommun?

Om en kommun drabbas av akut vattenläcka på en huvudvattenledning kan det få stora samhälleliga konsekvenser för kommunens invånare och för sjukvård, skolor och annan samhällskritisk infrastruktur. 

Hur gör man för att planera för vilka ledningar som har en högre sannolikhet för att gå sönder, värdera konsekvenser och på så sätt minska de samhällsmässiga störningar som uppstår vid vattenläckor eller andra akuta problem på ledningsnätet?

Läs mer

Pixabay_water-pipe-gd0e9848eb_640

Gå från kortsiktig till strategisk förnyelse av VA-nät

Vad är skillnaden mellan ordinarie förnyelseplanering och strategisk förnyelse av VA-nät? Och vilka förutsättningar krävs för att gå från reaktivt till proaktivt och långsiktigt arbetssätt? 

Vi har summerat de viktigaste fördelarna som uppnås med strategisk förnyelseplanering. Dessutom beskriver vi vilka faktorer som är nödvändiga för att lyckas.

Läs mer


Smarta VA-ledningsnät – vad innebär det? Ta del av vår snabbguide!

Att vara smart kan även uttryckas som att vara klok, kunnig och intelligent. Och dessa förmågor gäller också när vi pratar om smarta VA-nät. Framför allt har det stor betydelse för vilka krav vi ska ställa på ett IT-stöd för att kunna hantera våra ledningsnät på ett smart sätt.

Läs artikel

unsplash/artificial-intelligence-2167835_640

Läckage i ledningsnäten - Våra 3 bästa tips!

Här presenterar vi 3 faktorer som bidrar till att minska förlusten av vatten och som möjliggör kontroll av vattnets väg från verk till konsument och tillbaka.

Läs artikel

flicka i vattenpöl

Digital teknik hjälper VA-verksamheten

Just nu pågår flera intressanta initiativ runt om i landet där digital teknik används för att optimera driften i realtid och underlätta proaktivt arbete. Här får du ta del av exempel som rör konditionsbedömning av ledningsnät, kartering av vatten, riskbedömning för smartare beslutsstöd samt sensorer och flödesmätare.

Läs artikel

vatten från kran

Jakten på kostsamt vattenläckage

20–25 % av Sveriges dricksvatten läcker varje år ut i marken på grund av läckage i ledningsnäten. Här presenterar vi 3 faktorer som bidrar till att minska förlusten av vatten och kunna kontrollera vattnets väg från verk till konsument och tillbaka.

Läs artikel

översvämning gata

Fyra förändringar som påverkar VA-branschen

VA-branschen står inför de hittills största utmaningarna någonsin. Det handlar om klimatförändringar, urbanisering och föråldrade VA-nät. Samtidigt ser vi en hisnande utveckling av tekniska innovationer som skapar nya möjligheter. Vi berättar varför det är så viktigt att VA-organisationer rustar sig inför framtiden.

Läs artikel

Havsbild

Fyra tekniktrender för dig inom VA-verksamhet

Ny teknik innebär helt nya sätt att lösa problem och kan användas för att skapa praktisk nytta. Här presenteras inspiration kring hur VA-branschen kan använda sensorer, drönare, AR och AI.

Läs artikel

AR i VA

IoT i kommunal verksamhet – utmaningar och hur man kommer igång?

Det är endast fantasin som sätter gränser för hur kommuner och kommunala bolag kan dra nytta av sensorer och Internet of things. Nyttan är uppenbar, många är i startgroparna men få kommuner tillämpar den nya tekniken i större utsträckning. Vad beror det på? Hur ser utmaningarna ut? Vad är viktigt att tänka på för att komma igång?

Läs artikel

Internet of Things och sensorer

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.